Nasza oferta

 

 • rejestracja działalności gospodarczej
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów/ ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych ( GUS)
 • rozliczenia ZUS właścicieli i pracowników, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
 • pełna obsługa kadrowo-płacowa
 • sporządzanie deklaracji PIT-11/8B/ PIT8AR za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
 • pomoc w redagowaniu podań i odwołań
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • reprezentacja przed organami skarbowymi i ZUS, asysta i składanie wyjaśnień

 

Jeżeli chcą Państwo otrzymać szczegółową ofertę od nas wraz z ceną, prosimy o kontakt z nami.